logo

Rafał Jaworski

tel.:          +48 503 926 322

tel.:          +48 91 817 34 43

e-mail:      rafal.jaworski@rjsp.pl

www:        www.rjsp.pl

 

adres:       ul. Polskich Marynarzy 40/11; 71-050 Szczecin

NIP:         9552173677

REGON:   321279315

 

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH

EKSPERTYZY I OPNIE STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCYCH

NADZORY BUDOWLANE NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI

DORADZTWO W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH